baza znanja

Kompleksnost mišićnog sustava

U današnjem vremenu većina radnih mjesta uključuje dugotrajni sjedeći položaj. A takav loš ergonomski položaj će imati i posljedice. Iz slike je vidljivo da će takva osoba imati napetu muskulaturu vrata, ramenog obruča i mišića u području lopatica. No ova slika također zorno pokazuje kompleksnost i povezanost lokomotornog sustava ( sustava organa za kretanje ).

Karpalni kanal

Karpalni kanal

 

Živac n. medianus ( slika 1 ) ima svoj tijek od nadlaktice kroz unutarnju stranu nadlaktice, podlaktice i ručnog zgloba gdje se širi unutarnjom stranom šake od palca do polovice 4. prsta. N. medianus ima " zadaću " prenositi osjete od palca do polovice 4. prsta te inervirati male mišiće na bazi palca ( slika 2. )