Usluge

Trakcija kralježnice

Trakcija označava istezanje određenih dijelova kralježnice primjenom mehaničke sile. Trakcija stvara osjećaj olakšanja pritiska u zglobovima i pokušava odvojiti kralješke i rastegnuti okolna meka tkiva. Trakcija isteže i mobilizira kralježnicu, mišiće, ligamente, povećava intervertebralni prostor i intervertebralne otvore čime se postiže relaksacija paravertebralne muskulature, smanjenje discus hernie kao i pritiska na korijen spinalnog živca.

Spinalna dekompresijska terapija ( trakcija kralježnice )

Spinalna dekompresijska terapija je neoperativna terapija za popuštanje bolova u leđima, nogama i rukama koji su povezani s kralježnicom. Spinalna dekompresijska terapija se sastoji od cikličkih faza istezanja i relaksacije kojima se pokušava odvojiti kralješke i rastegnuti okolna meka tkiva ( mišiće, ligamente ). Primjenom terapije u trajanju od 10-20 minuta stvara se osjećaj olakšanja pritiska u zglobovima zbog povećanja intervertebralnog prostora i intervertebralnih otvora te se postiže relaksacija paravetrebralne muskulature, repozicija prolabiranog nucleusa pulposusa kao i smanjenje pritiska na korijen spinalnog živca.

Laser

LASER ( Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation ) – pojačanja svjetlosti s pomoću stimulirane emisije zračenja Aktivni mediji u laseru se sastoje od supstanci koje pri promjeni subatomske konfiguracije svojih molekula mogu isijavati energiju kao fotone svjetla

Fizioterapeutski pregled

Fizioterapija je zdravstvena djelatnost koja pomaže pojedincima i grupama da obnove i povrate potpun i funkcionalan pokret koji je uslijed procesa starenja, ozljede ili bolesti postao narušen. Fizioterapija također omogućava razvoj maksimalne pokretljivosti i funkcionalnosti mišićno-koštanog sustava primjenom različitih fizioterapijskih procedura. Svaka fizikalna terapija započinje fizioterapeutskim pregledom. To je postupak u kojem se proučavajući povijest bolesti pacijenta ; ispitivanjem specifičnim kliničkim testovima ; provodeći relevantna mjerenja kao i procjenu posture i pokretljivosti mišićno- koštanog sustava prikupljaju podaci koji omogućuju postavljanje funkcionalne dijagnoze. Nakon pregleda i procjene fizioterapeut donosi zaključak postoji li indikacija za fizioterapiju a potom izrađuje plan i program fizikalne terapije te odlučuje o trajanju učestalosti fizioterapije.

Elektroterapija

Elektroterapija označava primjenu različitih struja u terapijske svrhe. Elektroterapija je jedna od najraširenijih procedura u fizikalnoj terapiji. Ukoliko je pravilno indicirana i primijenjena može biti vrlo učinkovita. Elektroterapija ne bi trebala biti izostavljena iz programa fizikalne terapije, ali isto tako ne bi trebala biti jedini oblik procedure. Ljudsko tijelo je elektrolit koji se sastoji od više iona. Ioni putuju prema odgovarajućoj elektrodi i pri tome nailaze na polupropusne membrane, mijenjaju tlak i utječu na difuziju. Time se mijenja cirkulacija krvi, izmjenjuje metabolizam i mijenja trofika tkiva.