U današnjem vremenu većina radnih mjesta uključuje dugotrajni sjedeći položaj. A takav loš ergonomski položaj će imati i posljedice. Iz slike je vidljivo da će takva osoba imati napetu muskulaturu vrata, ramenog obruča i mišića u području lopatica. No ova slika također zorno pokazuje kompleksnost i povezanost lokomotornog sustava ( sustava organa za kretanje ).

U opservaciji pacijenta koji nam dolazi na tretman nikad se ne smije gledati samo lokalna bolnost na koju se pacijent žali. Kao što se može vidjeti na slici, napetost posteriorne ( stražnje ) strane vrata, ramenog obruča i područja lopatice će također značiti i napetost anteriorne ( prednje ) strane mišićnog sustava, uglavnom prsnog mišića. Pored napete muskulature gornjeg dijela leđa, muskulatura srednje regije leđa obično bude slaba i ta slabost se dijagonalno proteže prema naprijed u područje dubokih fleksora ( pregibača) vrata.

Ovo je samo jedan primjer zašto se uvijek mora gledati " šira " slika te se pacijenta mora promatrati kroz sva tri aspekta, a ne se samo fokusirati na npr. bol u vratu.

 

Ukoliko i vi imate sličnih problema, slobodno se obratite Natus fizikalnoj terapiji na broj telefona 091783 8159 ili 032 297 660