Laser

Laser

LASER ( Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation ) – pojačanja svjetlosti s pomoću stimulirane emisije zračenja Aktivni mediji u laseru se sastoje od supstanci koje pri promjeni subatomske konfiguracije svojih molekula mogu isijavati energiju kao fotone svjetla