Elektroterapija

Elektroterapija

Elektroterapija označava primjenu različitih struja u terapijske svrhe. Elektroterapija je jedna od najraširenijih procedura u fizikalnoj terapiji. Ukoliko je pravilno indicirana i primijenjena može biti vrlo učinkovita. Elektroterapija ne bi trebala biti izostavljena iz programa fizikalne terapije, ali isto tako ne bi trebala biti jedini oblik procedure. Ljudsko tijelo je elektrolit koji se sastoji od više iona. Ioni putuju prema odgovarajućoj elektrodi i pri tome nailaze na polupropusne membrane, mijenjaju tlak i utječu na difuziju. Time se mijenja cirkulacija krvi, izmjenjuje metabolizam i mijenja trofika tkiva.