Teniski lakat    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Slika 1.

 

Dijagnoza teniski lakat označava  bolno stanje u lateralnoj ( vanjskoj ) regiji lakta, uobičajeno na dominantnoj ruci. Pored boli, pacijenti navode i palpatornu osjetljivost ( osjetljivost na dodir ) iste regije kao i otežano izvođenje pokreta šake.  Opisano stanje je posljedica opetovanih ( ponavljanih ) pokreta i prekomjerne upotrebe pa tako i stresa mišića m. extensor carpi radialis brevis  ( pogledaj sliku 2. )  čije je polazište sa anatomske tvorevine nadlaktice koja se zove lateralni epicondyl, odatle potječe i drugi naziv za teniski lakat, a to je – lateralni epicondilitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Slika 2.

 

Teniski lakat se može klasificirati kao tendinitis odnosno upala tetive m. extensor carpi radialis brevis  ili tendinoza, odnosno oštećenje tzv. mioentezijskog aparata ( prijelaz mišića u tetivu i hvatišta tetive na kost ).

 

Prekomjerna aktivnost navedenog mišića kojim se izvodi pokret ekstenzije šake ( odizanje šake ) koju možemo vidjeti kod bekend udarca u tenisu ili bilo kojih drugih aktivnosti sa istim pokretom ekstenzije šake će izazivati ponavljane mišićne kontrakcije. A takve ponavljane mišićne kontrakcije stvaraju stres na području mioentezijskog aparata ( područje prelaska mišića u tetivu i hvatišta tetive na kost ).

 

Sa vremenom dolazi do biokemijskih promjena u mioentezijskom aparatu i razvoja upale. Upala je posljedica mikroskopskih oštećenja sa formiranjem ožiljnog tkiva. Takav ponavljani proces manjih oštećenja i posljedičnih upala radi " popravljanja stanja " može uzrokovati veća oštećenja i eventualne strukturalne promjene

 

Iako su simptomi prvi puta opisani u znanstvenom časopisu 1873. god kod tenisača i dijagnoza kao takva se pojavljuje se i kod 50 % tenisača današnjice, patofiziologfija ( mehanizam ozljede ) je itekako prisutna i u populaciji ne sportaša.  To ne treba biti ništa čudno  jer u 21. stoljeću dominiraju poslovi sjedećeg karaktera i rada za računalom ( pisanje po tipkovnici ; korištenje miša ) no može se pojaviti u svim ostalim zanimanjima u kojima prevladava aktivnost šaka ( npr. frizeri ).

 

 

Ukoliko i Vi osjećate slične tegobe slobodno se obratite Natus fizikalnoj terapiji za sve dodatne informacije na telefon 032 / 297 - 660