Fizioterapeutski pregled

 

 

Fizioterapija je zdravstvena djelatnost koja pomaže pojedincima i grupama da obnove i povrate potpun i funkcionalan pokret koji je uslijed procesa starenja, ozljede ili bolesti postao narušen. Fizioterapija također omogućava razvoj maksimalne pokretljivosti i funkcionalnosti mišićno-koštanog sustava primjenom različitih fizioterapijskih procedura. Svaka fizikalna terapija započinje fizioterapeutskim pregledom. To je postupak u kojem se proučavajući povijest bolesti pacijenta, proučavajući posturu, provodeći relevantna mjerenja kao i specifične kliničke testove te ispitujući pokretljivost mišićno - koštanog sustava prikupljaju podaci koji omogućuju postavljanje funkcionalne dijagnoze. Nakon pregleda i procjene, fizioterapeut donosi zaključak postoji li indikacija za fizioterapiju, a potom izrađuje plan i program fizikalne terapije te odlučuje o trajanju učestalosti fizioterapije. Svoje viđenje pacijentova stanja kao i spomenute zaključke fizioterapeut zapisuje u fizioterapeutski karton. Svaki fizioterapeutski karton pored osnovnih podataka o pacijentu mora evidentirati početak, tijek i kraj fizikalne terapije.

 

Fizioterapeutski karton mora sadržavati
 

  • Početnu procjenu i dokumentaciju za svakog pacijenta
  • Kratkoročni / dugoročni cilj terapije
  • Jasno određen plan fizikalne terapije
  • Periodičnu reevaluaciju i njezino dokumentiranje za svakog pacijenta
  • Datum i vrijeme pružene usluge
  • Potpis fizioterapeuta