Elektroterapija

 

 

Elektroterapija označava primjenu različitih struja u terapijske svrhe. Elektroterapija je jedna od najraširenijih procedura u fizikalnoj terapiji. Ukoliko je pravilno indicirana i primijenjena može biti vrlo učinkovita. Elektroterapija ne bi trebala biti izostavljena iz programa fizikalne terapije, ali isto tako ne bi trebala biti jedini oblik procedure. Ljudsko tijelo je elektrolit koji se sastoji od više iona. Ioni putuju prema odgovarajućoj elektrodi i pri tome nailaze na polupropusne membrane, mijenjaju tlak i utječu na difuziju. Time se mijenja cirkulacija krvi, izmjenjuje metabolizam i mijenja trofika tkiva. Prolaskom kroz tkiva ioni svladavaju otpor te nastaje transformacija električne energije u toplinu i stvaranje vazodilatacije, bolji metabolizam tkiva , podraživanje staničnih procesa, smanjivanje boli, miorelaksacija..Danas je opće priznata teorija o percepciji boli koja se bazira na pretpostavci o postojanju posebnog senzornog sustava koji šalje informacije od receptora za bol ( nocireceptori ) specijalnim živčanim putovima do središnjeg živčanog sustava ( CNS ). Ipak, proces je u stvarnosti dosta kompliciran.

 

Faktori koji utječu na percepciju i prijenos bolnih stimulacija
 

 • Gate theory - teorija ulaza boli kroz vrata. pretpostavka je da živčani mehanizam u stražnjme rogu leđne moždine djeluje kao mala vrata koja propuštaju samo limitirani protok živčanih impulsa od perifernih aferentnih vlakana prema središnjem živčanom sustavu ( CNS-u ), a ovisno o tome koliko su vrata otvorena. Stimulacijom određenih vlakana može se utjecati na otvaranja ili zatvaranje vrata za informaciju boli te tako povećati ili smanjiti prijenos nociceptivnih informacija

 

 • Neuromodulacijska teorija - teorija bazirana na analgetskom učinku nekih substanci koji pripadaju grupi tzv. neuromodulatora, posebno endorfinima i encefalinima. Te se substance proizvode u središnjem živčanom sustavu i sukladno nevednoj teoriji imaju ključnu ulogu u subjektivnoj percepciji boli. Najvažniji učinak elektroterapije je smanjivanje boli, tj. analgetski učinak. Postoje različiti mehanizmi analgetskog učinka elektroterapije. Pored dobro poznate tzv. gate theory ( teorije vrata ) također je dokazana  povećana proizvodnja endogenih endogenih opijata kao i miorelaksacija koja smanjuje hypertonus i na taj način nestaje bol myofascialnog porijekla.

 

Terapijski učinci
 

 • Smanjenje boli
 • Smanjenje otekline i upale
 • Povećanje mišićne kontrakcije
 • Povećanje lokalne cirkulacije
 • Ubrzanje zacjeljivanja tkiva

 

Indikacije
 

 • Poremećaji periferne cirkulacije
 • Ozljede kostiju i zglobova
 • Sportske ozljede
 • Ozljede mišića i tetiva
 • Degenerativne bolesti zglobova
 • Bolna stanja kralježnice
 • Upalne reumatske bolesti
 • Poticanje zacjeljivanja tkiva
 • Kronična stanja i bolesti praćene boli

 

Kontraindikacije
 

 • Lokalno prisutni zloćudni procesi
 • Aktivna tuberkuloza
 • Aplikacija u blizini srca i očiju
 • Kardiovaskularne bolesti
 • Implantati pužnice
 • Poremećaji osjetljivosti u području primjene elektroterapije
 • Multipla skleroza
 • Krvarenja
 • Mjesečnica
 • Strano metalno tijelo u tkivu
 • Ozlijeđena koža
 • Trudnoća
 • Srčani stimulator ( pacemaker )
 • Infekcijska stanja
 • Akutni i subakutni tromboflebitis
 • Zarazne bolesti