Cervico-brahijalni sindrom ( sy. CB )

 

Nastavno na prethodni tekst o cervicalnom sindromu danas ukratko govorimo o srodnom sindromu – tzv. cervico-brahijalnom sindromu ( sy CB ). Cervico-brahjialni sindrom spada u kategoriju vertebrogenog sindroma – sindrom koji označava širenje boli iz vrata preko ramenog obruča, regije lopatice te duž ruke. Može biti prisutno duž jedne ruke ili bilateralno ( istovremeno prisutno u objema rukama ).

 

Klinička slika kod pacijenata je akutna ( nagla pojava simptoma ) ili kroničnog, intermitentnog tipa  ( pacijent duže vremena osjeća tegobe ali uz izmjene faza mirovanja i faza intenzivno prisutnih simptoma ).

 

Kod sy CB pacijenti najčešće navode prisutnost slijedećih simptoma : bol u vratu koja se širi ramenim obručom prema ramenu ; duž lopatice te cijelom dužinom ruke u kojoj pored boli koju pacijenti opisuju kao " osjećaj trganja " mogu biti prisutni i trnci ; u šakama se osjećaj trnaca može razviti do razine udrvenjenosti, a kako je narušena provodljivost živčanog impulsa do malih mišića u šakama postepeno dolazi do slabljenja istih pa tako nije neuobičajen simptom ispadanje predmeta iz šaka.

 

Najčešći uzrok sy CB jeste cervicalna radikulopatija. Cervicalna radikulopatija je termin koji označava iritaciju i upalu korjena živca na razini cervicalne kralježnice  zbog migracije diska između kralješaka ili uslijed degenerativnih promjena na strukturama kralježnice. Kod takvog stanja kompresije dolazi do oštećenja korjena živca što klinički rezultira motoričkim ( bol ; slabost mišića.. ) ili osjetilnim ( trnci ..) neurološkim deficitom duž cijele distribucije živca